PRIVACY POLICY

Onzejeskes.nl neemt haar Privacy Policy zeer serieus en zorgt er daarom ook voor dat de door u verkregen informatie en gegevens op een nette en zorgvuldige manier verwerkt en opgeslagen zullen worden. In deze Privacy Policy leggen wij uit welke gegevens we van u bewaren, waarom we juist deze gegevens bewaren, waarvoor we de gegevens aanwenden en wat er op termijn met deze gegevens zal gebeuren. Wij raden u aan om deze Privacy Policy aandachtig door te nemen en uw privacy net zo serieus te nemen als wij dat doen. Mochten er vragen zijn over deze Privacy Policy, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen via info@onzejeskes.nl.

Wie is Onzejeskes.nl?

Onzejeske.nl houdt zich bezig met het ontwerpen, vervaardigen en verkopen (via de webshop) van unieke gepimpte uniformjasjes voor mannen, vrouwen en kinderen die graag in stijl carnaval willen gaan vieren. Wij zijn gespecialiseerd in originele uniformjeskes en hebben kwaliteit en service hoog in het vaandel staan! Tevens vervaardigen en verkopen wij via de webshop ook carnavalsemblemen. Onzejeskes.nl is op onderstaand adres gevestigd en met onderstaand nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch

Zebrakever 23
5692 VG
Son en Breugel

Kamer van Koophandel: 17123079
BTW.nr: NL001527664B71

Hoe worden uw gegevens gebruikt door Onzejeskes.nl?

Onderstaand vindt u een opsomming van de doeleinden waarvoor Onzejeskes.nl persoonsgegevens van u verwerkt. Wij geven hierbij telkens aan welke gegevens Onzejeskes.nl gebruikt, wat de juridische grondslag is voor het verwerken van deze gegevens en hoe lang Onzejeskes.nl de verwerkte gegevens zal bewaren.

Dienstverlening, klantbeheer en financiële zaken:

Doeleinde: Financiële administratie.
Gegevens: (Bedrijfs)naam, factuuradres, bankgegevens, openstaande saldo, btw-nummer, verzendadres, datum en tijdstip van bestelling, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW.
Grondslag: Wettelijk verplicht.
Bewaartermijn: Zolang het nodig is om bedrijfsvoering goed te kunnen managen, ten minste 7 jaar wettelijk verplicht.

Doeleinde: Beheer van bestellingen.
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, factuurnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, klantnummer, bankgegevens, ordernummer, datum en tijdstip van bestelling, toegevoegde eigen opmerkingen, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW.
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst.
Bewaartermijn: Zolang als nodig t.b.v. bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen, ten minste 7 jaar.

Doeleinde: Afhandelen klachten.
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, ordernummer, factuurnummer, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, betalingsgegevens, strekking van de klacht, datum en tijdstip van bestelling.
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst.
Bewaartermijn: Zolang nodig is voor dit doeleinde.

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, btw-nummer, leveringsadres, factuuradres, klantnummer, ordernummer, factuurnummer, bankgegevens, bestelde artikelen, factuurbedrag, betaalde BTW.
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst.
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde, minimaal 7 jaar.

Marketing:

Doeleinde: Direct marketing.
Gegevens: E-mailadres, telefoonnummer, interesse in een product, social media-account, bedrijfsnaam.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
Betrokken belang: Commercieel belang.
Bewaartermijn: Zolang nodig voor dit doeleinde.

Doeleinde: Nieuwsbrief.
Gegevens: E-mailadres, aanmelding voor de nieuwsbrief.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
Betrokken belang: Commercieel belang.
Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde.

Doeleinde: Re marketing.
Gegevens: E-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media-account.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
Betrokken belang: Commercieel belang.
Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde.

Doeleinde: Social media marketing.
Gegevens: E-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media-account.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
Betrokken belang: Commercieel belang.
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 Website:

Doeleinde: Website analytics.
Gegevens: Surfgedrag, locatie.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
Betrokken belang: Commercieel belang.
Bewaartermijn: Zolang noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Account aanmaken.
Gegevens: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, factuurgegevens, afleveradres, accountnummer, orderhistorie, btw-nummer, wachtwoord, user ID.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Zolang nodig voor dit doeleinde.

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews.
Gegevens: Naam, emailadres, inhoud van het bericht of review.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Chatfunctie.
Gegevens: Naam, emailadres, inhoud van het bericht.
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst.
Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde.

Beveiliging en fraudebestrijding:

Doeleinde: Beveiliging van gegevens.
Gegevens: User ID, e-mailadres, wachtwoord.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Onzejeskes.nl heeft enkel en alleen gegevens van u, die u ons zelf heeft verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een breed scala aan rechten m.b.t. uw gegevens en de verwerking/uitwissen van deze gegevens.

Inzage:

U kunt uw (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Wanneer u de gegevens wilt inzien, kunt u altijd een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen en verwijderen:

Als u veranderingen aan wilt brengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die u zelf niet kunt wijzigen in uw account, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Onzejeskes.nl. U kunt verzoeken dat Onzejeskes.nl uw gegevens wijzigt, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking:

U heeft daarnaast, onder voorwaarden en tot zekere hoogte, het recht om Onzejeskes.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Onzejeskes.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van Onzejeskes.nl te verkrijgen. Onzejeskes.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw persoonsgegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming tot intrekken van persoonsgegevens:

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan niet met terugwerkende kracht en heeft daarom geen effect op het verleden. Wel betekend dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Onzejeskes.nl u bepaalden diensten niet meer kan of mag leveren.

Reactie Onzejeskes.nl op uw verzoek:

Een verzoek m.b.t. verwerking van uw persoonsgegevens kan gemaild worden info@onzejeskes.nl. Onzejeskes.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een maand nadat Onzejeskes.nl het verzoek heeft ontvangen. Wanneer Onzejeskes.nl uw verzoek afwijst, zullen wij dit in duidelijke bewoordingen aangeven wat de reden voor afwijzing is geweest.

Ontvangers van uw persoonsgegevens buiten Onzejeskes.nl:

Hetzij op operationele basis ofwel op wettelijke basis kan het zijn dat Onzejeskes.nl uw gegevens doorgeeft/inzicht geeft aan derden. Te denken valt aan financiële dienstverleners, websiteprogrammeurs en andere verwerkers.

Onzejeskes.nl is verantwoordelijk voor een totstandkoming van een persoonsverwerkings overeenkomst met dergelijke partijen om uw gegevens ook buiten onze eigen systemen goed te beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen!

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties:

Om bijvoorbeeld technische en/of operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan een aan Onzejeskes.nl gelieerde onderneming in het buitenland, doch binnen de EU. Vanwege het feit dat de verwerking van persoonsgegevens in de gehele Europese Unie gelijk is. Onzejeskes.nl zal uw gegevens echter niet doorgeven buiten de EU vanwege een andere privacybescherming. Mocht dit onverhoopt toch moeten, dan zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen aan buitenlandse organisaties.

Wat zijn Cookies en hoe worden ze door Onzejeskes.nl gebruikt?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Onzejeskes.nl worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van Onzejeskes.nl worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over “cookies” hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals device fingerprinting.

Updates Privacy Policy:

Dit Privacy Policy kan worden geüpdatet. Wij adviseren daarom deze Privacy Policy regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen en klachten over deze Privacy Policy:

Mochten er, na het doorlezen van deze Privacy Policy, nog vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot het gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons altijd contacteren via info@onzejeskes.nl. Mocht de afhandeling van Onzejeskes.nl in uw ogen niet afdoende zijn, dan kunt u daarna altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van Privacybescherming in Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens.